FacebookPartnerzy

 • strict warning: Declaration of image_attach_views_handler_field_attached_images::pre_render() should be compatible with views_handler_field::pre_render($values) in /sites/all/modules/image/contrib/image_attach/image_attach_views_handler_field_attached_images.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_page::options_submit(&$form, &$form_state) in /sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_attachment::options_submit(&$form, &$form_state) in /sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /sites/all/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 0.
 • strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 0.
05.09.2009
Planeta Egos

Kompostowanie odpadów polega na niskotemperaturowym tlenowym rozkładzie substancji organicznej z udziałem mikroorganizmów. W procesie kompostowania uzyskuje się cenny nawóz, substytut nawozu naturalnego.

Kompostowanie odpadów jest najbardziej ekologiczną metodą utylizacji odpadów stałych, gdyż eliminuje niekorzystne skutki jakie mają miejsce w technologii unieszkodliwiania odpadów na składowiskach (odcieki zanieczyszczające wody gruntowe, gaz wysypiskowy, okupacja ogromnych obszarów, niszczenie krajobrazu), a także w technologii spalania (emisje gazowe, tj. SO2, NOx, dioksyny, furany oraz popioły i żużle z zawartością metali ciężkich). Ponadto rezultatem procesu kompostowania jest produkt, który może być wykorzystany rolniczo.

Warunkiem prawidłowego procesu kompostowania a także uzyskania kompostu o dobrych cechach użytkowych (wolnego od metali ciężkich, z zawartością pożądanych ilości substancji biogennych) jest wstępna segregacja odpadów miejskich. Najkorzystniej, gdy segregacja odpadów odbywa się u źródła ich powstawania, tzn. w gospodarstwach domowych. Praktykuje się także segregację w zakładzie unieszkodliwiania – np. w kompostowni.

Gdy kompostowanie nie jest poprzedzone segregacją wstępną, wówczas masa po procesie zawierać będzie znaczne ilości balastu (substancji nie poddających się biodegradacji, jak: szkło, kamienie, plastiki), a przede wszystkim zawierać będzie metale ciężkie
z odpadowych baterii, świetlówek itp. Udział metali ciężkich w kompoście ponad ilości naturalnie występujące w glebach, dyskwalifikuje kompost do celów wspomagania upraw rolnych. Kompost zawierający duże ilości metali ciężkich może być stosowany jedynie do celów rekultywacji składowisk.

Zalety kompostowania

Do zalet metody kompostowania należy zaliczyć:

 • uzyskanie wartościowego produktu w postaci kompostu,
 • pełne zhigienizowanie odpadów (dezaktywacja organizmów mezofilnych beztlenowych – zwykle chorobotwórczych)
 • zmniejszenie wejściowej objętości odpadów ponad 50% po wydzieleniu balastu, który może być w wysokim stopniu wykorzystany w charakterze surowców wtórnych (metale, szkoło, plastik)
 • relatywnie mała energochłonność.
 • dworako
  
  
  EkoTrendy: Aktualnosci | Sport | Projekty | Planeta EGOS | EkoMapa Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym
  Copyright Grupa IT - Systemy informatyczne, design by Radosław Szlendak, template by Krzysztof Wiśniewski