Rolnictwo ważnym elementem strategii dla Polski na najbliższe 7 lat

Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2014 r. dokument "Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 - Umowa Partnerstwa". Dokument ten powstał w drodze negocjacji z Komisją Europejską i ma zapewnić sprawne i efektywne wykorzystanie środków z funduszy UE przeznaczonych w latach 2014 -2020 na realizację polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa.

"Umowa partnerstwa" ma pomóc osiągnąć w ciągu najbliższych siedmiu lat wzrost konkurencyjności naszej gospodarki, poprawę poziomu i jakości życia społeczeństwa, a także zapewnić w tym okresie jak najsprawniejsze i najefektywniejsze funkcjonowanie Państwa.

Zapraszamy do lektury dokumentu
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/dokumenty/umowa_partnerstwa_0801...

Źródło: ARiMR