Zajęcia Klubu Młodego Naukowca

Pierwszy zjazd warsztatowy Klubu Młodego Naukowca 4-5 marca 2011 r.

Klub Młodego Naukowca to projekt realizowany w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej "Biokomponenty a środowisko". Projekt finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dysponentem środków została wygrana Liga Ochrony Przyrody w Szczecinie.
Chcesz poczuć się jak naukowiec, te zajęcia są dla ciebie. Jeżeli masz 12-16 lat zgłoś się jak najszybciej. Szczegóły u nas i na stronie www.klubnaukowca.pl