FacebookPartnerzy

  • strict warning: Declaration of image_attach_views_handler_field_attached_images::pre_render() should be compatible with views_handler_field::pre_render($values) in /sites/all/modules/image/contrib/image_attach/image_attach_views_handler_field_attached_images.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_page::options_submit(&$form, &$form_state) in /sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_attachment::options_submit(&$form, &$form_state) in /sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /sites/all/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 0.
10.01.2011
Ministerstwo Środowiska - logo

Informujemy, że od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe rozporządzenia dotyczące ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o odpadach. Pojawiły się zaktualizowane wzory karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
wprowadza nową kartę ewidencji pojazdu wycofanego z eksploatacji, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Nowe dokumenty są przejrzyste i łatwiejsze do wypełnienia. Jak podaje Ministerstwo Środowiska "wprowadzenie w/w wzorów ma również ułatwić wykonywanie obowiązków Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzającej kontrolę przestrzegania przepisów gospodarki odpadami. Kontrola wytwarzających odpady oraz gospodarujących nimi pozytywnie wpłynie na porządkowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami w Polsce i w efekcie poprawi stan środowiska naturalnego".

Od poczatku 2011 roku obowiązuje również rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach. Wzory formularzy znajdują się one w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

Zmiany w rozporządzeniu nie są duże. Do formularzy dodano m.in. nowy dział „Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”. Ponadto nowością w rozporządzeniu jest wprowadzenie zmiany w sposobie podawania danych teleadresowych posiadacza odpadów i miejsca prowadzenia działalności. W części, która dotyczy decyzji dodano rubrykę „odbieranie odpadów”, co umożliwi wprowadzenie informacji o posiadaniu decyzji na odbieranie odpadów komunalnych podmiotom, które prowadzą działalność w tym zakresie.

Treść rozporządzeń pod poniższymi linkami:
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_01/183b813ae07f1f394e36fe8d38f24ea1.pdf
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_01/71195c59448a179f8f6a0b1faacb6e03.pdf

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Łukasz Wyka


EkoTrendy: Aktualnosci | Sport | Projekty | Planeta EGOS | EkoMapa Witrynę napędza Drupal, system zarządzania treścią o publicznie dostępnym kodzie źródłowym
Copyright Grupa IT - Systemy informatyczne, design by Radosław Szlendak, template by Krzysztof Wiśniewski