Agenda konferencji

10:00 Rozpoczęcie spotkania
Michał Łukasz Dworak Koło Naukowe Ligi Ochrony Przyrody PS

10:15 Wystąpienie I
prof. dr hab. inż. Piotr Masojć, Katedr Genetyki i Hodowli Roślin Akademia Rolnicza w Szczecinie

10:40 Dyskusja I
Prowadzący Krzysztof Wiśniewski Grupa InfoTrendy

11:00 Wystąpienie II
Tomasz Markowski, Centralne Laboratorium Badania GMO

11:30 Dyskusja II
Prowadzący mgr Szymon Kugler Koło Naukowe Proekolog PS

11:45 Przerwa kawowa

  • pokaz filmu Planeta EGOS Ekologiczna Gospodarka Odpadami dla Szczecina
  • wystawy oraz prezentacje
  • zdrowa żywność
  • kosmetyki naturalne

12:15 Wystąpienie III
ks. Dr hab. Wiesław Dyk prof. US, Wydział Teologiczny Uniwersytet Szczeciński

12:40 Dyskusja III
Prowadzący Krzysztof Wiśniewski Grupa InfoTrendy

Zobacz także