Ochrona środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest w ponad 100 krajach od roku 1972. Został on proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji w Sztokholmie, która odbyła się 5 czerwca 1972 roku. W Polsce dzień ten obchodzony jest od 1990 roku.

Ochrona środowiska to nie tylko troska o przyrodę, powoływanie obszarów chronionych takich jak Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody - mające na celu ochronę rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Nie ogranicza się ona do także do stosowania proekologicznych i bezodpadowych technologii.

Ochrona środowiska łączy w sobie wszystkie aspekty przyrodnicze, technologiczne i wzywa nas wszystkich do troski o naszą Ziemię w codziennych czynnościach. To od Ciebie zależy jak będzie wyglądała Ziemia w przyszłości, bo to właśnie Ty kształtujesz współczesne środowisko.

Dołącz do nas i chroń z nami środowisko.
Razem możemy więcej!


MISJA
Celem naszej działalności jest:

  • Edukacja w zakresie zagadnień związanych z ekologią, ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem.
  • Zbieranie i udostępnianie informacji o stanie środowiska naturalnego.
  • Propagowanie postaw proekologicznych we wszystkich obszarach życia.
  • Aktywizacja demokratycznych mechanizmów współudziału społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony i poprawy jakości ich środowiska życia.
  • Dbanie o jakość środowiska naturalnego, w tym atmosfery, hydrosfery oraz litosfery.
  • Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska.
  • Zabieganie właściwe użytkowanie krajobrazu i innych składników środowiska nieożywionego.
  • Kontrola przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie kraju pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • Kształtowanie prawidłowej postawy społecznej w zakresie gospodarki odpadami i ich selektywnej zbiórki.
  • Upowszechnianie kultury etyki ekologicznej.

Nasze ulubione tematy: