Patroni honorowi EkoTrendy

Przedsięwzięciu patronują:

  • Artur Gałęski Kurator Oświaty
  • Dorota Janicka Wojewódzki Konserwator Przyrody
  • Jan Krawczuk Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
  • Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin
  • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Milchert Dziekan Wydziału Techonolgii i Inżynierii Chemicznej ZUT
  • Michał Przepiera Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin
  • Marek Rocki Prezes Akademickiego Związku Sportowego
  • Maciej Trzeciak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody
  • dr hab. inż. Antoni Wiliński, prof. nadzw. ZUT Dziekan Wydziału Informatyki ZUT
  • Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorska

Dziękujemy za wsparcie inicjatywy!

Zobacz także