Organizatorzy

Organizatorami konferencji są:

Patronat honorowy objęło:

Współpraca:

Patroni medialni:

Zobacz także