Warsztaty Edukacyjne - Planeta EGOS

Troska o środowisko oraz świadomość ekologiczna dzieci i młodzież są ze sobą blisko związane. Naszym Programem Edukacyjnym pragniemy przyczynić się do umożliwienia młodym ludziom odkrywania środowiska naturalnego i poznawania jego cennych zasobów. Wiemy, że wraz z doświadczeniem przyjdzie odpowiedzialność za jego ochronę oraz zrozumienie związku i wpływu środowiska na nasze codzienne życie.

Czytaj więcej

Ogrody Ekologiczne

Obecnie w krajobrazie polskich osiedli domów jednorodzinnych dominują schematyczne rozwiązania. Gładko przystrzyżony trawnik, żywopłot z żywotników, kolekcja jak najbardziej egzotycznych gatunków i odmian roślin. Ogrody takie, jeśli dobrze zaprojektowane bywają dość efektowne, ale są drogie w założeniu i utrzymaniu, pracochłonne i czasochłonne. Wymagają sporego zużycia wody, nawozów, środków ochrony roślin. Wszystko to przyczynia się do tego, są one przyrodniczo pustynią, sztuczna dekoracją pozbawioną różnorodności organizmów roślinnych i zwierzęcych charakterystycznych dla regionu.

Czytaj więcej

Ścieżka Dydaktyczno – Przyrodnicza

Projekt dotyczy utworzenia ścieżki dydaktycznej poświęconej tematyce ochrony środowiska. Teren pod inwestycję mieści się przy Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Umiejscowienie inwestycji jest tym atrakcyjniejsze iż mieści się w centrum miasta przez co jest bardzo dostępne. Na terenie planowana jest edukacja ekologiczna dla jak najszerszego grona szczecinian.

Czytaj więcej

Kolejka dla studenta

Celem projektu jest wdrożenie sprawnej komunikacji na terenie Szczecina, która umożliwi szybki dojazd studentom szczecińskich uczelni na zajęcia. Dodatkowym aspektem przedstawionego rozwiązania jest przyjazna środowisku forma transportu a także promocja Szczecina, jako centralnego miasta metropolii, gdzie skupione są ośrodki edukacyjne, kulturalne i handlowe.

Planowane trasy kolejki

Czytaj więcej

Biegi uliczne

Wiele mówi się o ekologii, o ochronie środowiska, tworzone są Rezerwaty, Parki Krajobrazowe, tereny objęte programem Natura 2000. Te szczególne obszary naszej planety z pewnością zasługują na wyjątkowe traktowanie, jednak przecież każdy z nas, mieszkańców aglomeracji miejskiej spędza 99% swojego życia właśnie w mieście.

Jaka jest jakość środowiska naturalnego w naszym mieście i jakie czynniki wpływają na nasze samopoczucie ?

Czytaj więcej