Informacja nt. realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok

Od 1 grudnia 2015 r. wypłacane są płatności bezpośrednie w pełnej wysokości w ramach tzw. I-szego modułu systemu informatycznego ARiMR obejmującego: jednolitą płatność obszarową, płatność dodatkową, płatność za zazielenianie, płatność do krów, płatność do bydła i płatność do kóz. W grudniu 2015 r. płatności zrealizowano dla 251,4 tys. rolników w łącznej wysokości 253,9 mln zł.

Czytaj więcej

Trwają konsultacje systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020

Nowe unijne ramy prawne Wspólnej Polityki Rolnej pozwoliły na opracowanie i zaproponowanie spójnego systemu wsparcia bezpośredniego, ukierunkowanego na rolników rozwojowych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi szeroką dyskusję na temat kształtu płatności bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej, które obowiązywać będą w Polsce od 2015 r.

Czytaj więcej

Znamy już polskiego „Rolnika Roku”

Znamy już polskiego laureata krajowego etapu tegorocznego konkursu WWF „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. Najlepszym rolnikiem w Polsce został Wiesław Gryn z Lubelszczyzny. Wybór był bardzo trudny. Do konkursu zgłosiło się wielu rolników, którzy również zasługują na wyróżnienie. Zdobywca pierwszego miejsca znajdzie się w gronie najlepszych rolników ze wszystkich krajów nadbałtyckich i ma szansę na tytuł Rolnika Roku całego regionu - informuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF, organizator konkursu. Konkurs odbywa się po raz piąty.

Czytaj więcej

Gleba — Zapomniane zasoby

"Gleba jest kluczowym ogniwem między globalnymi problemami środowiskowymi, takimi jak zmiany klimatu, gospodarka wodna czy utrata bioróżnorodności"
José Luis Rubio, przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Ochrony Gleb

Dlaczego powinienem troszczyć się o glebę?

Czytaj więcej

Intensywne rolnictwo zagraża motylom

W latach 1999-2011 populacja europejskich motyli łąkowych zmniejszyła się o połowę na skutek intensywnych praktyk rolniczych czy zaniechania użytkowania terenów łąkowych – wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

Spośród 17 gatunków motyli łąkowych monitorowanych w 19 krajach, populacja ośmiu zmniejszyła się, dwóch utrzymuje się na stabilnym poziomie, a tylko w przypadku jednej stwierdzono wzrost liczebności. W przypadku pozostałych sześciu trend jest niejasny.

Czytaj więcej

W Polsce jest coraz mniej pszczół. Ratuj je!

W Polsce z każdą sekundą ubywa 105 pszczół. To ogromna strata, bo właśnie one odpowiadają za zapylanie dużej części roślin uprawnych. Owady te masowo wymierają w wyniku chemizacji rolnictwa, zmian klimatycznych, chorób oraz niszczenia siedlisk. Pszczoły nie tylko umierają, lecz także coraz trudniej się je hoduje, a jeśli będzie ich coraz mniej – rolnictwo i środowisko będą zagrożone. Ekolodzy podkreślają, że każdy może przystosować swój ogród czy balkon tak, by był bardziej przyjazny dla pszczół. Trzeba tylko wybierać odpowiednie rośliny.

Czytaj więcej

Czas dobrego chleba

Według polskiej tradycji, rozpoczął się właśnie Wielki Post, poprzedzający święta Wielkiej Nocy. A post to czas chleba – w dawnych czasach jedzono go w tym okresie więcej, niektórzy decydowali się spędzać całe dnie o chlebie i wodzie, aby odkupić swoje winy i przygotować się duchowo na te najważniejsze chrześcijańskie święta.

Czytaj więcej

Strony