Znamy już polskiego „Rolnika Roku”

Znamy już polskiego laureata krajowego etapu tegorocznego konkursu WWF „Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego”. Najlepszym rolnikiem w Polsce został Wiesław Gryn z Lubelszczyzny. Wybór był bardzo trudny. Do konkursu zgłosiło się wielu rolników, którzy również zasługują na wyróżnienie. Zdobywca pierwszego miejsca znajdzie się w gronie najlepszych rolników ze wszystkich krajów nadbałtyckich i ma szansę na tytuł Rolnika Roku całego regionu - informuje międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF, organizator konkursu. Konkurs odbywa się po raz piąty. Celem konkursu jest pokazanie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk, stosowanych w rolnictwie. Konkurs jest też doskonałą okazją, aby wyróżnić rolników prowadzących swoją działalność w sposób przyjazny dla środowiska i Bałtyku, m.in. poprzez zmniejszenie ilości szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych z ich gospodarstw. Konkurs promuje osoby, które podejmują dodatkowe działania wychodzące poza obowiązujące standardy, a tym samym mają znaczący udział w ochronie środowiska Bałtyku przed eutrofizacją oraz są przykładem dla innych rolników w naszym kraju. Aż 99,7% terytorium Polski należy do zlewiska Morza Bałtyckiego. Zdecydowana większość rolników, nawet z południowych regionów naszego kraju, ma wpływ na stan wód bałtyckich. Zgłoszenia, które otrzymaliśmy w tym roku w Polsce były na bardzo wysokim poziomie – mówi Marta Kalinowska z WWF Polska. – Wśród nich znalazły się również konwencjonalne gospodarstwa wielkoobszarowe, takie jak gospodarstwo tegorocznego laureata konkursu. Okazuje się, że nawet 520 hektarów ziemi może być uprawiane w sposób przyjazny dla Bałtyku. Wiesław Gryn osiągnął znaczącą redukcję ilości stosowanych nawozów mineralnych – aż o 40%. Stosuje on bowiem system uprawy bezpłużnej oparty na innowacyjnej technologii uprawy pasowej, rozbudowanej dodatkowo o aplikację nawozów mineralnych bezpośrednio do gleby. Dzięki ograniczeniu strat nawozów, zwycięzca konkursu oszczędza pieniądze, a jednocześnie znacząco zmniejsza ilość związków azotu i fosforu, trafiających do Bałtyku. Te właśnie związki są głównymi winowajcami zjawiska eutrofizacji Bałtyku, objawiającego się m.in. zakwitami sinic w okresie letniego wypoczynku. Utrzymujemy zadrzewienia śródpolne, które są ostoją dla zwierząt jak i ptactwa polnego, stawiane są spoczniki dla myszołowów – wyjaśnia Wiesław Gryn. - Najlepszym dowodem na to, że gospodarstwo zachowuje standardy bezpieczeństwa jest to, że od 15 lat co roku pszczelarze ustawiają na polach gospodarstwa ok. 100 uli. Ponadto w glebie żyje dużo dżdżownic, co również jest ważnym wskaźnikiem jakości środowiska. Wśród wyróżnionych zgłoszeń znalazły się również dwa inne gospodarstwa. Pierwszym z nich jest gospodarstwo ekologiczne Iwony i Janusza Ślicznych ze wsi Biadacz-Kamienisko w województwie opolskim. Państwo Śliczni stosują jedynie nawozy naturalne pochodzące z gospodarstwa, płytką orkę i minimalne zabiegi agrotechniczne. Ilość stosowanych nawozów naturalnych (kompost, obornik) jest dobierana indywidualnie do konkretnej uprawy i jakości gleby. Zachowują jednocześnie śródpolne zadrzewienia i miedze. Równie dobre zgłoszenie, wyróżnione przez WWF, pochodzi z okolic Połczyna Zdroju, z miejscowości Ostre Bardo. Krystyna i Andrzej Hapka prowadzą gospodarstwo oparte na hodowli zwierząt. Dzięki stosowanym zabiegom na obszarze należącym do Państwa Hapka zwiększyły obszar swojego występowania cenne gatunki roślin. Wzrosła też zawartość azotu organicznego w glebie poprzez stosowanie wsiewek roślin motylkowych w zbożach. O tym kto zostanie Rolnikiem Roku całego Regionu Morza Bałtyckiego, przekonamy się we wrześniu – dodaje Karolina Tymorek z WWF Polska.Finał konkursu odbędzie się po raz pierwszy w Polsce. O miano rolnika najbardziej przyjaznego środowisku będą ubiegać się rolnicy z dziewięciu krajów nadbałtyckich. W historii konkursu Polak już raz został jego zwycięzcą. Był nim Marian Rak, właściciel gospodarstwa z Dolnego Śląska. Główna nagroda w konkursie, dla zwycięzcy etapu międzynarodowego - obejmującego kraje położone nad Bałtykiem – wynosi 10 000 euro. Ponadto, zwycięzcy polskiej edycji konkursu otrzymają nagrody w wysokości 1000 euro za I miejsce, 500 euro za II miejsce oraz 300 euro za III miejsce. Źródło: cdr.gov.pl Fot. SS