Biofach Norymberga 2014

”Kto powątpiewa w sens i opłacalność produkcji ekologicznej powinien odwiedzić Biofach w Norymberdze”.

        Konwencjonalny przedsiębiorca rolny

Blisko 42500 wizytujących ze 134 krajów<(w roku 2013: 41500, w 2012: 40315) obejrzało produkty wystawiane przez 2235 wystawców produktów rolniczych oraz w targach kosmetyków naturalnych i produktów wellness - Vivaness (w roku 2013: 2196). Czołowymi wystawcami obok wiodących Niemiec były Włochy, Austria, Francja, Holandia. Ostatni rok wykazał, że międzynarodowy rynek systematycznie rośnie.

Czytaj więcej

Rolnicy ekologiczni, uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty!

W ostatnim czasie do rolników ekologicznych rozsyłane są fałszywe wezwania do zapłaty dotyczące certyfikacji w rolnictwie ekologicznym. Fałszerze posługują się nazwą oraz adresem jednostki certyfikującej AGRO BIO TEST Sp. z o.o. (numer identyfikacyjny – PL-EKO-07) oraz logo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej

Afrykański pomór świń

W związku zagrożeniem jakie stwarza wirus Afrykańskiego pomoru świń (ASF), Główny Lekarz Weterynarii udostępnia materiały informacyjne w celu rozpowszechnienia informacji wśród hodowców i producentów trzody chlewnej.

Z powodu bardzo niekorzystnej sytuacji epizootycznej obserwowanej za wschodnią granicą Polski i realnego zagrożenia wystąpienia ognisk choroby w kraju, afrykański pomór świń (ASF) jest obecnie uznawany za najgroźniejszą chorobę świń. Z uwagi na realne ryzyko zagrożenia europejskiej hodowli świń chorobie tej poświęca się bardzo dużo uwagi także w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Czytaj więcej

Filmy o produktach regionalnych i tradycyjnych w Internecie

Starając się dotrzeć do licznej grupy odbiorców, także tych młodych i zainteresować ich wspólnotowym systemem ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, w ramach kampanii Trzy Znaki Smaku zrealizowano pięć zabawnych filmów internetowych. Każdy z nich opowiada o jednym z produktów: oleju rydzowym GTS, fasoli wrzawskiej ChNP, jabłku grójeckim ChOG, podkarpackim miodzie spadziowym ChNP oraz kiełbasie jałowcowej GTS.

Czytaj więcej

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PROW 2014-2020

Dokument jest podstawą prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem, dostępnym na stronie Ministerstwa (www.minrol.gov.pl) w zakładce: Wsparcie rolnictwa i rybołówstwa > PROW 2014-2020.

Czytaj więcej

Rolnictwo ważnym elementem strategii dla Polski na najbliższe 7 lat

Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2014 r. dokument "Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 - Umowa Partnerstwa". Dokument ten powstał w drodze negocjacji z Komisją Europejską i ma zapewnić sprawne i efektywne wykorzystanie środków z funduszy UE przeznaczonych w latach 2014 -2020 na realizację polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa.

Czytaj więcej

Strony