Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007-2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Ogłoszenia o naborach wniosków w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogl...

Ogłoszenia o naborach wniosków w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/prow-os-4-leader-ogl...

Źródło: ARiMR