„Baltic Farmer of the Year" – „Rolnik Roku”

Anna Stępień wraz z rodziną wygrała krajowy etap prestiżowego konkursu „Baltic Farmer of the Year" – „Rolnik Roku” - organizowanego przez organizację ekologiczną WWF na rolnika najbardziej przyjaznego środowisku i Bałtykowi.

Celem konkursu jest pokazanie najlepszych, przyjaznych Morzu Bałtyckiemu praktyk stosowanych w rolnictwie oraz wyłonienie rolników przodujących we wprowadzaniu innowacyjnych działań, które zmniejszają ilość szkodliwych zanieczyszczeń emitowanych z ich gospodarstw. Konkurs ten ma promować rolników podejmujących dodatkowe działania wychodzące poza obowiązujące standardy i tym samym mających znaczący udział w ochronie środowiska Bałtyku. Ma też na celu uświadomienie rolnikom zależności między uprawą roli nawet na południowych krańcach Polski a stanem wód Morza Bałtyckiego.

Nasz konkurs odbywa się raz na dwa lata – tłumaczy Marta Kalinowska z WWF Polska. - Uczestniczą w nim rolnicy ze wszystkich dziewięciu krajów regionu Bałtyku. Zwycięzca pierwszego etapu, krajowego otrzymuje nagrodę w wysokości 1000 euro. Nagroda dla zwycięzcy etapu międzynarodowego, który zostanie zakończony w sierpniu, to 10 000 euro.

W poprzedniej edycji etap krajowy i międzynarodowy wygrał Marian Rak z miejscowości Samotwór w województwie dolnośląskim. W tym roku edycję krajową zwyciężyła Anna Stępień z województwa kujawsko-pomorskiego.

Laureatka krajowego etapu konkursu prowadzi swoje gospodarstwo rolne wraz z rodzicami, we wsi Kiełpin, w okolicach Tucholi w województwie kujawsko-pomorskim – opowiada Kalinowska. Któregoś dnia dostrzegliśmy, że silne nawożenie niszczy gleby na dłuższą metę, więc postanowiliśmy zmienić nasze praktyki. Od tego czasu prowadzimy gospodarstwo wyłącznie metodami ekologicznymi -wyjaśnia Anna Stępień.

Zwyciężczyni polskiego etapu konkursu włożyła wiele wysiłku w zachowanie bioróżnorodności. Na terenie gospodarstwa pojawiły się budki dla ptaków i nietoperzy. Laureatka wraz z rodzicami od lat uczestniczy też w specjalistycznych spotkaniach i szkoleniach. Współpracuje z naukowcami na rzecz opracowania najnowszych metod produkcji ekologicznej, na podstawie danych uzyskanych z ich gospodarstwa. Ponadto używa kolektorów słonecznych do ogrzewania wody.

Anna Stępień weźmie teraz udział w międzynarodowym etapie konkursu, podczas którego zostanie wyłoniony zwycięzca z całego regionu Morza Bałtyckiego. W tym etapie, o tytuł Rolnika Roku, będą walczyć laureaci z 9 państw nadbałtyckich. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas specjalnej uroczystości w Helsinkach, która odbędzie się w dniach 27-28 sierpnia.

Oprócz zwyciężczyni konkursu, specjalne wyróżnienia otrzymały jeszcze trzy inne gospodarstwa z Polski.

Więcej informacji: http://www.wwfpl.panda.org/?11400/Kobieta-Rolnikiem-Roku-w-Polsce

Źródło: WWF Polska