III etap konsultacji PROW 2014 – 2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło konsultacje publiczne II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w którym uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie dotychczasowych konsultacji oraz w ramach ex-ante.

Projekt uzupełniono także w części diagnostyczno – strategicznej. Zmodyfikowano i doprecyzowano opisy poszczególnych działań. Dodano również rozdziały dotyczące kwestii budżetowych oraz monitorowania i oceny.

Uwagi do projektu PROW 2014 – 2020 można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 roku.

Więcej informacji: https://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Pras...

Źródło: Minrol