Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day)) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Czytaj więcej

Dzień Wierzby

Święto dwa w jednym

W ulubione święto uczniów - Dzień Wagarowicza - można połączyć przyjemne z pożytecznym. Koniec marca jest bowiem najlepszym momentem na sadzenie wierzb, a że koniecznie trzeba to robić na terenach zielonych, to pretekst na zorganizowanie zajęć poza szkołą gotowy. 21 marca obchodzimy w Polce Dzień Wierzby, świętuje się go zazwyczaj sadząc dziesiątki młodych roślniek.

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Kota

" - Chciałem powiedzieć - wyjaśnił z goryczą Ipslore - że na tym świecie jest chyba coś, dlaczego warto żyć.
Śmierć zastanowił się przez chwilę.
KOTY, stwierdził w końcu. KOTY SĄ MIŁE."
Terry Pratchett "Czarodzicielstwo"

Czytaj więcej

Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

Obszar wodno - błotny to inaczej bagno lub mokradło. W Polsce najbardziej znane są Bagna Biebrzańskie i Mokradła Sułowskie. Dla ochrony tych pierwszych utworzono Biebrzański Park Narodowy, Mokradła Sułowskie to rezerwat przyrody na terenie województwa lubuskiego. Wygląda na to, podmokłe tereny że wymagają prawnej ochrony. Co jest w nich tak cennego?

Czytaj więcej

Dzień bez torby foliowej

23 stycznia 2008 roku w Łodzi po raz pierwszy obchodzono Dzień Bez Torebki Foliowej. Była to część akcji zbierania 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy "O opakowaniach i odpadach opakowaniowych". Brały w niej udział także inne miasta - w Warszawie, w ramach Dnia z ekotorbą rozdawano płócienne, bezpieczne dla środowiska torby.

Czytaj więcej

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Od samego początku swego istnienia Liga Ochrony Przyrody aktywnie popierała plany ochrony przyrody tatrzańskiej i powołania na tym obszarze parku narodowego. II wojna światowa przerwała działalność Ligi. Po zakończeniu działań wojennych, 17 lipca 1945 r. w Łodzi odbyło się organizacyjne zebranie Zarządu Głównego, na którym wybrano nowe władze.
Czytaj więcej

Strony