Cykliczne biegi o memoriał prof. Jerzego Kortza

Biegi odbywają się w pobliżu Szkoły Podstawowej nr. 74, od września 2009 do maja 2010.

W biegu może uczestniczyć każdy, komu pozwala na to stan zdrowia. Każdy startuje na własną odpowiedzialność. Osoby poniżej 18 lat muszą mieć zgodę rodziców. Startować mogą wszyscy, którzy podpisali oświadczenie o odpowiedzialności cywilnej.

Kategorie i dystans:
SZKOŁY PODSTAWOWE - 1,5 KM.
GIMNAZJUM - DZIEWCZĘTA - 1,5KM
GIMNAZJUM - CHŁOPCY - 3KM
SZKOŁY ŚREDNIE - 3KM
DOROŚLI - 10KM

KATEGORIE WIEKOWE DOROSŁYCH
16 -19 lat, 20 -29 lat, 30-39lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i starsi

ZGŁOSZENIA
W dniu zawodów od 10.00 do 10.45

Pobierana będzie opłata startowa w wysokości :
Dzieci młodzież - 2zł
Dorośli - 3zł

O terminach kolejnych biegów będzie informowała prasa. Kategoria wiekowa nie zmienia się w trakcie biegu. Nauczyciel prowadzący przywozi listę uczestników z nazwiskami, adresem, telefonem. W sprawach spornych decydują organizatorzy.

NAGRODY
Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach medale, dyplomy i upominki.

ORGANIZATOR
Anna i Waldemar Szczukiewicz gimnazjum nr7, Irena Kortz, Nauczyciele z innych szkół Prawobrzeżna

KONTAKT
Waldemar SZCZUKIEWICZ tel.691261542 Lub Gimnazjum 7 – 091-46-29-486

Położenie

Szkoła Podstawowa 74
Seledynowa
Szczecin