Czerwona lista ptaków Europy

Aż 15 gatunków ptaków z regularnie lęgowych w Polsce trafiło na Czerwoną listę ptaków Europy opublikowaną przez Komisję Europejską oraz BirdLife International.

Na liście znajdują się gatunki zagrożone wyginięciem i objęte ochroną. Z ptactwa Polski możemy znaleźć

  1. gatunek bardzo wysokiego ryzyka i silnie zagrożony wyginięciem- orlik grubodzioby;
  2. gatunki wysokiego ryzyka i narażone na wyginięcie-rycyk, głowienka, ostrygojad, czajka, kulik wielki, zimorodek, srokosz, wodniczka, turkawka
  3. gatunki niższego ryzyka ale bliskie zagrożenia- mewa srebrzysta, droździk, świergotek łąkowy, kania ruda i łyska

Jeden z ważniejszych powodów przez który wystąpiło zagrożenie tych gatunków to zmiany klimatyczne, degradacja gruntów rolnych i utrata siedlisk.
Orlik grubodzioby to gatunek zagrożony przez utratę siedliska na żerowiskach i przez prześladowania. Natomiast inne gatunki klasyfikowane jako narażone zmniejszyły swoją liczebność przez intensyfikację rolnictwa.
Ta lista jest dla nas informacją, dzięki której możemy wszcząć odpowiednie działania ochronne i zapobiec wymarciu tych ptaków. Dobrze ukierunkowane działania pomogą zachować bogactwo gatunków i poprawić ich sytuację.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Zdjęcie: J.M.Garg, Wikimedia commons