Eko znaki - czy wiemy co kupujemy ?

Każdego dnia na półkach sklepów spotykamy się ze produktami oznaczonymi jako eko czy bio. Co te znaki oznaczają? I czy na pewno mamy do czynienia z produktami przyjaznymi dla środowiska naturalnego oraz zdrowia konsumenta?

Eko etykiety czy znaki ekologiczne to symbole, których umieszczanie na opakowaniu ma na celu poinformowanie klienta o tym, że jest to produkt przyjazny dla środowiska. Dzięki temu możemy bardziej świadomie wybierać spośród szerokiej oferty różnorodnych produktów te, które pozytywnie wpływają na stan środowiska naturalnego, sprzyjają zdrowiu konsumentów i które nie wiążą się złamaniem praw człowieka. Świadomość konieczności ochrony środowiska wpływa na popyt, a ten z kolei wymusza na producentach działania proekologiczne. Ma to bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie negatywnego oddziaływania człowieka na przyrodę.

Uzyskanie prawa do posługiwania się ekoznakami przez producentów nie jest łatwe. Musza oni spełnić wiele wymagań prawnych. Jednak kupując produkt opatrzony Eko etykietą możemy być pewni jego wysokiej jakości i małej szkodliwości dla środowiska.
Ubieganie się o nadanie prawa do umieszczania ekoznaków na swoich produktach jest dobrowolne, starają się o nie firmy, które chcą poprawić swój wizerunek. Firmy zainteresowane promocja marki chętnie poddają się procedurom oceny ekologiczności. Poprzez wdrażanie ekoprogramów producenci dostrzegają możliwość ograniczenia kosztów produkcji, co tym bardziej skłania ich do działania.

Bardzo często zdarza się jednak, że nieuczciwi producenci z premedytacją umieszczają na opakowaniach produktów znaki co prawda przypominające te autentyczne, lecz w rzeczywistości nie mają one wiele wspólnego z ekologią. Przykładem nieuczciwych zachowań może być np. stosowanie symboli kojarzących się z naturą i ochroną środowiska, np. zwierząt, liści, drzew, kwiatów czy też kropli wody. Tego typu działania są nie tylko niezgodne z prawem, ale stanowią zamierzone wprowadzanie w błąd konsumentów.

Aby nie dać się oszukać ładnym opisom na produkcie należy znać ekoznaki. Pozwoli nam to na świadomy wybór i uchroni przed zakupem ekopodróbek.