Ekologia w Biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości

W odpowiedzi na ciągle zmieniające się przepisy ochrony środowiska, nowe obowiązki narzucane przez UE oraz wymagania konsumentów Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. przystąpiła do realizacji projektu „Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości”.
REKRUTACJA TRWA, NIE ZWLEKAJ PRZYSTĄP DO PROJEKTU JUŻ DZIŚ!

W odpowiedzi na ciągle zmieniające się przepisy ochrony środowiska, nowe obowiązki narzucane przez UE oraz wymagania konsumentów Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. przystąpiła do realizacji projektu „Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział przedsiębiorstwa w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora MMŚP, dla których w ramach projektu zostanie przygotowany program wdrożeń proekologicznych dostosowany do profilu ich działalności oraz oparty na idei minimalizacji kosztów. Usługa doradczo-szkoleniowa obejmuje analizę wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska, weryfikację stopnia ich spełnienia, zaprojektowanie cyklu szkoleń proekologicznych oraz - finalnie - przygotowanie planu możliwych działań wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania.
Z katalogu dwudziestu szkoleń wybrane zostaną te, które odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby firmy. Tematyka szkoleń dotyka m.in. takich obszarów jak:
• Finansowanie inwestycji ekologicznych,
• Audyt ekologiczny,
• Aspekty prawne związane z ochroną środowiska,
• Odnawialne źródła energii,
• Systemy zarządzania środowiskiem,
• Technologie proekologiczne,
• Ekoinnowacje,
• Eco – driving.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.ekologiawbiznesie.zgd.com.pl/