Kolejna edycja konkursów organizowanych w ramach Ekofilmu

Do 28 marca trwa nabór filmów i fotografii do konkursów organizowanych w ramach Ekofilmu – Międzynarodowego i Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego. Trwa także nabór prac w ramach konkursu na plakat tegorocznej edycji festiwalu, które można zgłaszać do 15 marca 2014. Impreza odbędzie się w Nowogardzie w dniach 19-23 maja 2014.

Do udziału w festiwalu filmy mogą zgłaszać zarówno twórcy działający w filmowym ruchu amatorskim jak i profesjonaliści. Tegoroczny konkurs filmowy przebiegał będzie w dwóch kategoriach: „Ekofilm” i „Natura 2000”. W pierwszej z kategorii mogą brać udział filmy poświęcone problemom ekologii i ochrony środowiska, których czas trwania nie przekracza 50 minut. Druga z kategorii, „Natura 2000”, przeznaczona jest dla krótko- i średniometrażowych filmów przedstawiających gatunki zwierząt i ptaków objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 oraz prezentujących piękno przyrody i bioróżnorodność na obszarach Natura 2000. Patronem tej kategorii jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska instytucja, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, w tym obszarami Natura 2000.

Festiwal „EkoFilm” organizowany jest w Nowogardzie co dwa lata. Jego patronem jest Maciej Łukowski – filmoznawca, scenarzysta i reżyser, związany z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi, a także pomysłodawca odbywającego się od wielu lat Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. W maju 2014 r. odbędzie się trzynasta edycja ogólnopolskiej i dziewiąta międzynarodowej odsłony nowogardzkiej imprezy.

Filmy zakwalifikowane do konkursu oceni i nagrodzi profesjonalne Jury, a wśród nagród znajdą się zarówno finansowe, jak również rzeczowe. Pula nagród wyniesie ponad 50 tysięcy zł.

Imprezie towarzyszyć będą prelekcje, warsztaty, wystawy a także spotkania z twórcami zajmującymi się ekologią i ochroną środowiska oraz spotkania pozarządowych grup ekologicznych, koncerty i inne działania artystyczne. W ramach festiwalu odbędą się też: targi ekologiczne, warsztaty ekologiczne i konkursy wiedzy dla placówek oświatowych, ekomaraton i rajd rowerowy po leśnych traktach, a także warsztaty pieczenia chleba na zakwasie i warsztaty kulinarne oraz ogólnodostępne warsztaty jogi i tai chi na miejskich błoniach. W planach jest także utworzenie specjalnej alei festiwalowej, na której, podczas każdej kolejnej edycji „Ekofilmu”, dosadzane będą szlachetne gatunki drzew.

Poza Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska patronami „Ekofilmu” są także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasy Państwowe, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Nowogard oraz Celowy Związek Gmin R – XXI.

Źródło:http://www.ndk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=903:qekof...