Nietoperze w Szczecińskiej Puszczy Bukowej

Schrony dla nietoperzy

Największym skupiskiem nietoperzy w rejonie Szczecina jest Puszcza Bukowa. Nie wiadomo, ile ich dokładnie jest, ale niebawem na pewno zostaną policzone, bo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska obejmie je monitoringiem w ramach projektu realizowanego w ramach wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


W monitorowaniu nietoperzy pomogą detektory ultrasoniczne, które są tak dokładne, że potrafią nawet odróżnić poszczególne gatunki nietoperzy. Lada dzień rozstrzygnięty zostanie przetarg na dostarczenie tych urządzeń. Ale projekt dotyczący ochrony nietoperzy na terenie naszego województwa, w tym Puszczy Bukowej, jest już realizowany. Okazuje się, że ważną w nim rolę pełnić będzie 12 bunkrów z czasów wojny, znajdujących się w puszczy, chętnie odwiedzanych przez szczecinian. To tam ma swoją bazę część nietoperzy.

Bunkry z II wojny światowej stanowią ważną kryjówkę dla nietoperzy

Nie wszystkie jednak w nich zimują i pogrążają się w stanie zahibernowania. A to dlatego, że do bunkrów dostają się nieproszeni goście, czyli... ludzie, którzy zakłócają ich odpoczynek. Dlatego w ramach projektu, który w całości finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bunkry zostaną odpowiednio przed nimi zabezpieczone. Zostaną w nich zamontowane także zbiorniki wodne, po to by stworzyć lubiany przez nietoperze wilgotny mikroklimat. Jeden ze wspomnianych bunkrów będzie miał charakter interwencyjny. Trafiać do niego będą:

  • znalezione nietoperze,
  • chore,
  • ranne
  • śpiące, czyli w stanie hibernowania.

Projekt ochrony nietoperzy będzie mił finał w końcu września. Wtedy na pewno dowiemy się nie tylko, ile ich jest, ale także, jakie powinny być właściwe społeczne zachowania wobec tych skrzydlatych stworzeń.

Ważną rolę w ochronie nietoperzy stanowią tak zwane schrony dla nietoperzy

Oprócz remontu bunkrów z czasów II wojny cenionym sposobem czynnej ochrony nietoperzy jest montaż tak zwanych schronów dla nietoperzy. Są one montowane na drzewach w puszczy bukowej. Pełnią one rolę kryjówek dziennych a niekiedy nawet miejsc hibernacji. Wykorzystywane schrony dla nietoperzy wykonane są z trwałego i ekologicznego trocinobetonu. Beton ten jest odporny na czynniki atmosferyczne a tym samym posiada bardzo dobre parametry termiczne przez co schrony są chętnie wykorzystywane przez nietoperze.

fot. Kapitel, Wikimedia Commons