Nowe gniazda dla zachodniopomorskich bocianów

Enea Operator Sp. z o. o. w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie przygotowuje nowe słupy na gniazda dla bocianów.

Na nowo posadowionych słupach zamontowane będą platformy pod gniazda bociana białego. Rejon Dystrybucji Międzyzdroje Enea Operator przygotowuje się do podniesienia gniazd usytuowanych na słupach linii energetycznych na terenie gmin Kamień Pomorski, Golczewo oraz Wolin. Prace będą wykonane przed 1 marca br.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie co roku organizuje akcje montowania platform pod gniazda bocianów. Specjalnie zakupione platformy przekazywane są gminom zgłaszającym zapotrzebowanie, które we własnym zakresie je montują. Część platform jest montowanych na słupach energetycznych ENEA Operator.

Populacja bocianów w województwie zachodniopomorskim w 80% zasiedla gniazda znajdujące się na słupach energetycznych. Dlatego też bardzo istotne jest duże zaangażowanie i pomoc ze strony Grupy Energetycznej ENEA Operator, która pomagając przyrodzie, chroni jednocześnie własne mienie. W porozumieniu i z pomocą pracowników zakładów energetycznych montowana lub naprawiana jest większość bocianich gniazd w naszym województwie. Działania te mają duży wpływ na zapewnienie dobrych warunków lęgów, a tym samym ustabilizowanie populacji bocianów, która w ubiegłym roku została znacznie zachwiana poprzez niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Źródło: RDOŚ w Szczecinie