Po terminie...

Znów ten mocny ból głowy, nie możesz wytrzymać i sięgasz po tabletkę, a czy masz nawyk sprawdzania terminu ważności przyjmowanych leków?

Jest to bardzo istotne, zawsze powinieneś sprawdzać termin przydatności do spożycia. Kiedy otwierasz nowe opakowanie np. kropli do oczu (które bardzo często są ważne tylko przez dwa tygodnie od otwarcia), to warto datę otwarcia zapisać na opakowaniu, tak aby zawsze była ona widoczna.
Rób przegląd apteczki i kontroluj termin ważności w lekach.
Nadrukowana na opakowaniu data informuje on nas o tym, że do czasu jej upłynięcia dany lek jest skuteczny i producent bierze odpowiedzialność za jego skład.
Po tym okresie lek może zmienić się pod względem chemicznym.
W najłagodniejszym przypadku przestanie być on efektywny, a w najgorszym może stać się toksyczny i doprowadzić do powikłań.
Przeterminowane leki nie mogą być wyrzucane do zwykłego kosza na odpady, wylewane do zlewu lub toalety. Są to odpady niebezpieczne, nie podlegają recyklingowi. Najbardziej ekologiczny sposób utylizacji przeterminowanych leków to zbieranie ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się w aptekach. Następnie trafiają one do utylizacji, czyli do spalarni odpadów. Dzięki selektywnej zbiórce jesteśmy w stanie ochronić własne zdrowie, a także zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska wywołanym przez rozkładające się leki.
Pojemniki znajdujące się w aptekach muszą być tak skonstruowane, aby nie było możliwości wyciągnięcia leków przez niepowołane osoby. Nie można do nich wyrzucać termometrów i aerozoli. Możemy je przekazać do ekoportów:
Ekoporty w Szczecinie: http://www.sm.szczecin.pl/ekoporty-w-szczecinie
Wykaz aptek przyjmujących przeterminowane leki w Szczecinie: http://ecoszczecin.pl/slideshow/Leki_316

Zdjęcie: Radosław Drożdżewski, Wikimedia Commons