Światowy Dzień Mokradeł

W niedzielę (2 lutego) Park Narodowy Ujście Warty organizuje Światowy Dzień Mokradeł. To właśnie tego dnia w 1971r. w irańskim mieście Ramsar przyjęto konwencje o obszarach wodno-błotnych, która ma znaczenie międzynarodowe.

Polska ratyfikowała konwencję w 1978 roku zobowiązując się do wykorzystywania i ochrony najcenniejszych mokradeł na swoim terenie. Obecnie w Polsce jest ich 13, a na całym świecie 2170 o łącznej powierzchni ponad 207 mln ha. Park Narodowy Ujście Warty jest jednym z najcenniejszych w kraju obszarem podmokłym, który został wpisany na Listę Konwencji Ramsar w 1984 roku.

Ponieważ rok 2014 został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego, nadchodzący Światowy Dzień Mokradeł obchodzony będzie pod hasłem „Mokradła i rolnictwo: Partnerstwo dla wzrostu”. Hasło to ma przybliżyć relacje miedzy mokradłami, a rolnictwem oraz wskazać zależności miedzy nimi.

Światowy Dzień Mokradeł w tym roku odbędzie się w Chyrzynie. W programie imprezy organizatorzy zaplanowali kilka wykładów, m.in.: dyrektora PN”UW”, który opowie o użytkowaniu rolniczym mokradeł na przykładzie PN”UW” oraz stypendystki z Białorusi, jak kartuje się tereny podmokłe na podstawie zdjęć satelitarnych. Będą też występy przedszkolaków z Kostrzyna nad Odrą. Nie zabraknie też poczęstunku „rodem z mokradeł” oraz wycieczki w teren z przewodnikiem.

Program Światowego Dnia Mokradeł do pobrania:
http://www.pnujsciewarty.gov.pl/plik,174,program-swiatowego-dnia-mokrade...

Źródło: PN „Ujście Warty”