VII światowy cenzus gniazd bociana białego 2014

Cenzus w założeniu ma objąć możliwie wszystkie gniazda bociana białego Ciconia ciconia, na całym obszarze występowania tego gatunku (Europa i Afryka Północna). Warto przypomnieć, że pierwszy na świecie spis bocianów odbył się w roku 1876 w Galicji, a jego inicjatorem był ks. Eugeniusz Janota. Pierwsze Międzynarodowe Liczenie Gniazd Bociana Białego odbyło się w 1934 roku i obejmowało swym zasięgiem znaczną część Europy. Począwszy od 1974 roku organizowany jest regularnie, co 10 lat. Ostatnie takie liczenie odbyło się w 2004 roku, doliczono się wówczas 52 550 bocianich par w naszym kraju, co stanowiło ok. 20% światowej populacji! To najwięcej spośród wszystkich krajów na świecie.

Liczenie gniazd bociana białego

W Polsce, w poszczególnych województwach, liczebność bocianów była zróżnicowana – od 577 par w województwie opolskim do 10 226 par w warmińsko-mazurskim. W województwie podlaskim ich liczebność oszacowano na 9018 par, co dało drugie miejsce w kraju. W Polsce Koordynatorem Światowego Cenzusu Gniazd Bociana Białego w 2014 roku, tak jak w 2004 roku, jest Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Niestety, nasz krajowy koordynator nie planuje zorganizować ogólnopolskiej inwentaryzacji przy współudziale wolontariuszy. Zaplanowano metodykę polegającą na wysłaniu ankiet do sołtysów! Jednakże w naszej opinii metoda ankietowa służąca policzeniu gniazd bociana białego w Polsce jest na tyle ułomna, że wyniki uzyskane w ten sposób mogą być dalekie od rzeczywistości. Szczególnie dotyczy to terenów gdzie występują duże zagęszczenie lęgowych ptaków. W związku z tym, aby uniknąć tych błędów, w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w 2014 roku podjęło się koordynacji i wykonania cenzusu gniazd bociana białego na tym obszarze przy pomocy wolontariuszy. W pracach terenowych mogą wziąć udział nie tylko osoby indywidualne, ale także instytucje naukowe, stowarzyszenia, szkoły, nadleśnictwa, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych itp. Jest więc miejsce dla wszystkich chętnych, którzy tylko zechcieliby włączyć się do tej niezwykle ważnej akcji. Zasadnicza część prac terenowych będzie miała miejsce w lipcu 2014 roku.

Jaki jest cel liczenia gniazd bociana białego

Celem inwentaryzacji jest wykrycie i skontrolowanie wszystkich gniazd bociana białego na badanym terenie

  • sprawdzeniu czy są one w zajęte (lub były i przez jak długo),
  • czy ptaki wyprowadziły młode,
  • ocena sukcesu lęgowego,
  • oraz precyzyjne ustalenie lokalizacji gniazd.

Ponadto będą zbierane takie informacje jak umiejscowienie gniazda (słup, komin, dach, drzewo itd.), ewentualne zagrożeń dla gniazda (np. planowana rozbiórka budynku lub grożące zawaleniem drzewo) i inne istotne dane. Część tych informacji będzie można uzyskać od osób mieszkających w pobliżu gniazd. Poszukujemy chętnych do podjęcia się zadania koordynowania zbierania danych z obszarów gmin jeszcze niezajętych Jest to niezbędne, aby prawidłowo wykonać cenzus tego gatunku na terenie, na którym gniazduje ok. 40% całej Polskiej lęgowej populacji. Zachęcamy wszystkie osoby prywatne, jak i instytucje czy stowarzyszenia do wzięcia udziału we wspólnym święcie miłośników ptaków jakim bez wątpienia jest niniejsza akcja. Mamy nadzieję, że za naszym przykładem obserwatorzy z inne rejonów Polski również zmobilizują się i policzą swoje bociany.

Kontakt

Więcej informacji: http://www.ptop.org.pl/ochrona/ptaki/akcja-liczenia-bociana-2014/woj-war... Źródło: PTOP