Wyniki ankiety odpadowej

W ubiegłym roku Sejm przyjął ustawę, która zobowiązuje wszystkie gminy w Polsce do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Najwięcej kontrowersji budzą sposoby naliczania opłat za wywóz śmieci. Zadecydują o tym zdecydują radni miasta.
Szczecin wyszedł na przeciw mieszkańcom i przygotował konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się 18 września i trwały do 4 listopada 2012 r. Na stronie www.konsultuj.szczecin.pl .Znalazły się tam trzy wersje projektu uchwały dotyczącego obliczania stawki za wywóz śmieci: od metrów kwadratowych mieszkania, od zużycia wody i od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym. Chętni mogli skorzystać także z kalkulatora opłat, dzięki którym policzyli opłatę za śmieci przy danej metodzie.

W sumie w trwających siedem tygodni konsultacjach wzięło udział 1057 osób, a 108 wyraziło swoje zdanie na forum. Głosujący w przeważającej większości wskazali stawkę za wywóz śmieci w zależności od liczby mieszkańców w gospodarstwie domowym (639 głosów), metoda od ilości zużytej wody zdobyła 232 głosów, a od powierzchni mieszkania 186 głosów. Stronę poświęconą konsultacjom odpadowym odwiedziło ponad 20 tys. osób.

Aby dodatkowo zachęcić szczecinian do udziału w konsultacjach społecznych miasto wydrukowało prawie 11 tys. ulotek, które były rozdawane interesantom w Biurze Obsługi Interesantów i w filii urzędu miasta na prawobrzeżu. Oprócz tego w tramwajach, autobusach oraz w siedzibach Rad Osiedli zawisło w sumie 300 plakatów, informujących o trwających konsultacjach.

Źródło: EGOS