Szczecińskie Forum Odpadowe - Czerwiec - #2

Zapraszamy na kolejne spotkanie Szczecińskiego Forum Odpadowego, które odbędzie się 18 czerwca br. w godz. 16.30-18.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin.

Podczas spotkania prezentację wygłosi Pan Thibaut Bardout z firmy Vinci, który jest osobą odpowiedzialną za rozwój działalności spółki VINCI ENVIRONNEMENT (VE) w Europie Środkowej. VE jest członkiem VINCI, największej na świecie grupy w sektorze budownictwa, koncesji oraz usług powiązanych. Od ponad 30 lat VE projektuje i buduje „pod klucz” zakłady unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych (termiczne przekształcanie, metanizacja, kompostowanie, sortowania) oraz instalacje oczyszczania gazów. W dziedzinie przetwarzania mechaniczno-biologicznego VE posiada 5 technologii stabilizacji i kompostowania oraz korzysta licencyjnie z technologii KOMPOGAS, wiodącej na świecie technologii suchej metanizacji odpadów.

Kolejne spotkania w ramach SFO odbędą się w terminach:

  1. 25 czerwca br. godz. 16.30-18.00, Sala Sesyjna UM Szczecin

    Prezentacja firmy FISIA BABOCK ENVIRONNMENT, dotycząca doświadczeń we wdrażaniu technologii termicznego przekształcania

  2. 9 lipca br. godz.16.30 – 18.30, Sala Sesyjna UM Szczecin

    Prezentacja Pana Henryka Dębickiego z firmy Centrum Ekoenergii Sp. z o.o., dotycząca m.in.przetwórstwa odpadów organicznych: biomasy roślinnej, biomasy zwierzęcej i innych w tym odpadów komunalnych na BIOwęgiel (biocarbon).

Położenie

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin