Nietoperze występujące w Polsce

Nocek wąsatek, Gacek rudy, Mopek to tylko część z gatunków występujących w jednym z największych w Europie siedlisku. Znajduje się ono w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym w województwie lubuskim. Jest to zdecydowanie najważniejsze zimowisko nietoperzy w Polsce.

Nietoperze w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym

Rezerwat "Nietoperek" utworzono w 1980 roku, obejmuje on powierzchnię 2,5 ha oraz posiada rangę europejską. Teren tworzy część fortyfikacji MRU, chroni on głównie miejsca zimowania nietoperzy. Aby tym ssakom zapewnić większą możliwość przetrwania utworzono też formę ochrony ich żerowiska i kolonii rozrodczych znajdujących się poza podziemiami. Od 1998 roku funkcjonuje Rezerwat Przyrody "Nietoperek II" zajmujący 44,03 ha powierzchni obiektów obszaru MRU. I to jego celem jest objęcie ochroną elementów krajobrazu istotnych dla populacji nietoperzy. Na terenie rezerwatów zimuje od 20-30 tysięcy nietoperzy, które należą do 12 gatunków.

Jak chroni się nietoperzew Polsce

W Polsce wszystkie gatunki są prawnie chronione. Ze względu na zmiany środowiska wywołane przez człowieka znacznie maleje ich liczba, stąd bardzo ważne są różne środki ochrony ich żerowiska, miejsca zimowania i rozrodu. Gatunki nietoperzy występujących na terenie rezerwatów dzielimy na ciepłolubne i zimnolubne.

Do pierwszych zaliczmy następujące gatunki:

 • Nocek rudy - mały nietoperz z futrem brunatnym i szarym brzuszkiem. Są to najczęściej spotykane ssaki na tym terenie: szacuje się je na 17 tysięcy osobników czyli około 57%.
 • Nocek duży - największy nietoperz o szarobrązowym grzbiecie, białawym brzuszku. Spotykane jest około 10 tysięcy osobników.
 • Nocek Natterera - średniej wielkości nietoperz o jasnobrązowym grzbiecie, białawym brzuszku i długich uszach.
 • Nocek Bechsteina - średniej wielkości ssak, brązowe futro i białawy brzuch. Słabo poznany gatunek.
 • Nocek łydkowłosy - większy nietoperz z szarawobrązowym grzbietem i szarawym brzuszku. W korytarzach fortecy spotykano kilka osobników tego gatunku. Zimnolubne gatunki to:
 • Mopek - średniej wielkości nietoperz, posiada gęste, ciemnobrązowe lub czarne futerko, na brzuchu jest ono jaśniejsze, końce włosów są srebrzyste. W rezerwacie jest około 1000 osobników.
 • Gacek brunatny - mały nietoperz z brązowym futrem na grzbiecie i białawym brzuchem. Ma stykające się u nasady uszy. Widuje się około 800 osobników tego gatunku.
 • Nocek Brandta - mniejszy nietoperz, futro brązowe na grzbiecie i jaśniejsze końcówki. W fortecy jest od kilkunastu do kilkudziesięciu osobników.
 • Nocek wąsatek - mniejszy nietoperz, posiada ciemnokasztanowe lub czarne futerko, jaśniejsze na brzuszku.
 • Mroczek późny - drugi co do wielkości nietoperz znajdujący się w rezerwacie. Charakteryzuje się ciemnobrązowym futrem na grzbiecie i jasnymi końcami. Widuje się kilkanaście osobników tego gatunku. • Karlik malutki - najmniejszy z gatunków krajowych, o brązowym futrze z jasnymi końcami. Widuje się kilka osobników w rezerwacie.
 • Gacek szary - nietoperz posiadający popielate futro. Spotyka się pojedyncze osobniki tego gatunku.

Podziemia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego można zwiedzać jedynie pod opieką przewodnika, więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie: http://bunkry.nazwa.pl/pl/index.html

Dokładnych informacji na temat nietoperzy udziela chiropterolog z zespołu Ornitolog Szczecin.

Źródło: http://lagpark.republika.pl/niet.htm fot. Natalia Kusmierek,Wikimedia commons